Algemene Voorwaarden
 

Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, delen we hier graag de algemene voorwaarden van L’Etournerie.

Reserveringen
Wij sturen u na uw reservering een schriftelijke bevestiging met de details van de door u gevraagde reservering en de wijze van betaling. Vervolgens staat de reservering gedurende drie dagen in optie, de tijd die u nodig heeft om de aanbetaling te regelen.
Indien wij na drie dagen geen aanbetaling hebben ontvangen, vervalt de optie en daarmee de reservering. Voor alle reserveringen is de aanbetaling 40% van het totale bedrag op de bevestiging/factuur. 
U kunt deze bedragen overmaken op onze bankrekening vermeld op de bevestiging/factuur:

IBAN:  NL19 SNSB 0913 9476 87 t.n.v. R. Schouten te Chateau Guibert
IBAN:  FR7615519390660002042100142 t.n.v SARL L’Etournerie te Chateau Guibert

Het restantbedrag verwachten wij twee maanden vr de dag van aankomst op diezelfde rekening. Op dat moment betaalt u ook de waarborgsom* van 200 euro (150 euro voor Chalet Lavande).
Het is verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten, omdat wij eenmaal gedane reserveringen niet terug betalen. Zie ook het kopje annuleringen.

Ook de reservering van een kampeerplek is pas definitief als het gehele bedrag is ontvangen.

Indien huurder zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt is verhuurder gerechtigd de betreffende reservering te annuleren zonder restitutie van de reeds gedane (aan)betaling.
Indien betalingen niet tijdig door huurder worden gedaan, gaan wij ervan uit dat huurder niet meer wil komen en zullen derhalve de reservering annuleren.

Waarborgsom
Als garantie voor de uitvoering van deze overeenkomst en voor eventuele schade die ontstaat aan de gehuurde ruimten, alsmede voor de verschillende bijkomende kosten en verbruikskosten die hierboven zijn gespecificeerd, voldoet de huurder daarnaast een som van € 200 (Maison Passerose, Violette en Tulipe) of € 150 (Chalet Lavande), bij wijze van borgstelling, waarvoor geen rente geldt. De waarborgsom wordt binnen twee weken na vertrek aan u terugbetaald per bank, nadat de accommodatie gecontroleerd is en in goede staat en zonder schade blijkt.

Annuleringen
Bij annulering tot uiterlijk 2 maanden voor aankomstdatum bent u 40% van de huurprijs verschuldigd, zijnde de aanbetaling.  
Bij annulering binnen 2 maanden voor aankomstdatum bent u de hele reissom verschuldigd. 
Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten kunnen wij u op verzoek een annuleringskostennota doen toekomen. Bij uw verzekering kunt u de verloren kosten dan terugvorderen. Indien u gn annuleringsverzekering heeft afgesloten heeft u van ons gn recht op restitutie. Wij gaan hierover niet in discussie.
Daar een boeking wordt gedaan op persoonlijke naam, kan deze bij een annulering niet worden overgedaan aan andere mensen.

Annuleringen Covid-19
Wanneer u uw verblijf heeft geboekt tijdens de pandemie, dus n augustus 2020, ligt het risico bij de gast. U kiest er zelf voor een annuleringsverzekering af te sluiten, al dan niet met Coronabescherming. Onze normale annuleringsvoorwaarden, zie hierboven, zijn van toepassing.
Wij gaan hierover niet in discussie, ook niet wanneer u ervoor gekozen heeft gn annuleringsverzekering af te sluiten.
De keuze en verantwoordelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten, al dan niet met of zonder Covid-19 dekking, ligt volledig bij de gast.

Restitutie
Ongebruikte nachten betalen wij niet terug. Mocht u eerder willen vertrekken of later aankomen, is dat dus uw eigen keuze.

Aankomst en vertrek
U kunt op de dag van aankomst in een van de accommodaties terecht tussen 15.00 uur en 19.00 uur. Vertrektijd is uiterlijk 10.00 uur. Ook de volgende bewoners willen de locatie weer schoon en in tip top conditie aantreffen!
Voor campinggasten gelden andere tijden: aankomst na 13.00 uur en vertrek uiterlijk 12.00 uur.

Schoonmaken
Voor de accommodaties worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Hiervoor zorgen wij dat uw accommodatie bij aankomst helemaal gepoetst is. Wij verwachten dat u de woning netjes achterlaat, d.w.z. de afwas gedaan, fornuis schoongemaakt en beddengoed afgehaald.

Huisdieren
Huisdieren zijn welkom mits ze geen overlast veroorzaken en aangelijnd zijn. Wij verzoeken u eventuele “ongelukjes” op ons terrein op te ruimen. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat uw huisdier niet op onze bedden en meubelen mag. Wij staan maximaal 1 huisdier toe in Maison Tulipe, Maison Passerose en in Chalet Lavande. Huisdieren zijn NIET toegestaan in Maison Violette.

Energieverbruik
Tarieven van Maison Passerose, Violette, Tulipe en Chalet Lavande zijn inclusief gas, water, elektra, doch exclusief eventuele verwarmingskosten van € 5,00 per nacht van 1 oktober tot 1 mei.

Bezoek
Helaas is het niet toegestaan bezoekers (familie, vrienden, etc.) op ons terrein en in onze accommodaties te ontvangen. Wij willen de rust voor alle bij ons hurende gasten kunnen garanderen en rekenen op uw begrip.

Overige voorwaarden
         Als u bij ons verblijft, verplicht u zich tot het naleven van de huisregels van L'Etournerie.
         Het maximum aantal personen in elke accommodatie mag het aantal waarvoor de accommodatie geschikt is niet overschrijden, tenzij dit door de huurder tevoren schriftelijk werd aangevraagd en door verhuurder schriftelijk goedkeuring werd gegeven.
         Elke reservering geldt slechts voor die personen genoemd op het reserveringsformulier.
         Huurder gaat ermee akkoord zorgvuldig met het gehuurde om te gaan en het aan het einde van de huurperiode veegschoon achter te laten, het vuil af te voeren, op te ruimen en de afwas gedaan.  
         De verhuurder behoudt zich het recht voor om een bedrag in te houden van de waarborgsom voor schade aan het gehuurde of voor extra schoonmaakkosten ( € 18 per uur) indien het gehuurde in onacceptabele staat wordt aangetroffen.
         Huurder gaat er mee akkoord zich zodanig te gedragen dat er geen overlast wordt bezorgd aan andere gasten / bewoners van L’Etournerie.
         Huurder zal bij constatering van een defect aan uitrusting of apparatuur, dit direct melden, zodat een en ander gerepareerd of vervangen kan worden.
         Wanneer er iets kapot gaat door toedoen van de huurder, dan zal huurder dit z.s.m. aan verhuurder doorgeven. Afhankelijk van wat de schade is, kan verhuurder bepalen of er een verrekening via de waarborg som plaats vindt en hoe hoog deze is.
         De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade door (tijdelijke) storingen veroorzaakt door openbare voorzieningen / diensten. Zo ook niet voor schade veroorzaakt door uitrusting of apparatuur in de accommodatie of op L’Etournerie en voor schade of letsel veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden, rellen, oorlog, stakingen of andere zaken die buiten de macht van de verhuurder liggen.

Privacy
Bij reservering / verblijf vragen wij diverse persoonsgegevens. Deze zijn bestemd voor onze administratie en worden
met niemand gedeeld, behoudens bij vragen van de Franse overheid in geval van veiligheidsissues. Alleen uw n.a.w. gegevens blijven bewaard op de facturen zoals de Franse wet dit voorschrijft aan bedrijven. Overige gegevens worden verwijderd na uw vertrek bij ons.